Mobirise


Nabízíme a provádíme

Autodoprava

 Velkoobjemové přesuny materiálů
Rozhrnování, přemisťování a nakládání zeminy a materiálů

Zemní práce

Strojní výkopové práce
Terénní úpravy
Výkopy a zhotovení inženýrských sítí
Hloubení rýh
Skrývka zeminy, ornice
Výkopy základů a základových pásů,
bazénů, jímek
Hutněné násypy a zásypy
Příprava území
Budování základních příjezdových komunikací

Demolice

Demolice rodinných domů i průmyslových objektů
Demolice zpevněných ploch

© Copyright 2020 Výkopové práce Ostrava - Všechna práva vyhrazena